logo2
3

DATABIZ

Məlumatlarınızın transformasiyası üçün gəlin birgə çalışaq

Bizim Həllər

Məlumatların təhlili konsaltinq xidmətlərinin aparıcı təchizatçısı olan Databiz təşkilatlara BI platformalarını səmərəli və sürətlə inteqrasiya etməkdə və yerləşdirməkdə kömək edir. Müəssisələr BI-dan istifadə edərək çoxsaylı mənbələrdən interaktiv hesabatlar və cəlbedici vizualizasiyalar vasitəsilə məlumatları sürətlə təhlil edə və qiymətləndirə bilərlər. Müəssisələr onlara rəqabət üstünlüyü və real vaxt rejimində həyata keçirilə bilən anlayışlar verən bulud əsaslı biznes analitikası alətləri dəstinin köməyi ilə istənilən cihazda hesabatlar hazırlaya, redaktə edə, təşkil edə və paylaşa bilər. Bu güclü texnologiyadan maksimum yararlanmaq üçün Databiz-in təcrübəsindən istifadə etməklə təşkilatlar BI alətlərinin qurulmasını sürətləndirə və konsaltinq  xidmətimizlə daha böyük nəticələr əldə edə bilərlər.

Fərdiləşdirilmiş hesabatlar vasitəsilə Databiz-in BI həlləri şirkətlərə məlumatlarının tam potensialını reallaşdırmaqda kömək edə bilər. Komandanıza məlumatlara əsaslanaraq qərar qəbul etmə səlahiyyətini vermək üçün biz sizə BI hesabatlarını şirkət prosesinizə inteqrasiya etməkdə kömək edə bilərik. Bizim peşəkarlar komandamız sizin məlumat tələblərinizi müəyyən etmək, anlamaq və şirkətinizin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış hesabatlar hazırlamaq üçün sizinlə sıx əməkdaşlıq edəcək.

Məlumatların vizuallaşdırılması

BI məlumatları sadə başa düşülən şəkildə qrafiklər və diaqramlar vasitəsilə təqdim etməkdə üçündür. Bu, məlumat nümunələrini, göstəriciləri və trendləri başa düşməyə kömək edir.

Real vaxt rejimində təhlil

Bu, təşkilatlara ən aktual məlumatlar əsasında qərar vermək imkanı verən real vaxt rejimində məlumatları emal etməyə imkan verir.

Məlumat inteqrasiyası

Excel cədvəlləri, yerli və bulud əsaslı verilənlər bazaları və xarici proqramlar kimi bir sıra müxtəlif məlumat mənbələri ilə inteqrasiya oluna bilər.

Xüsusi Vizuallar və Tətbiq İnteqrasiyası

BI fərdi vizuallardan istifadə və digər tətbiqlərlə qarşılıqlı əlaqə yaratmaq qabiliyyəti sayəsində müəyyən biznes ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər.

0 K
Happy Customer
+ 0
Various Services
0
Complete Project
+ 0
Years Experience

SOLUTION

Data governance

Bizneslər üçün məlumatların idarə edilməsi (“Data Governance”) vacibdir, çünki o, məlumatların uyğunluq, tətbiq effektivliyi və qərar qəbuletmə prosesləri üçün etibarlı, təhlükəsiz və faydalı olduğuna zəmanət verir. Bir neçə departament və xidmətin böyük həcmdə məlumat yaratdığı və istehlak etdiyi mürəkkəb şəraitlərdə bu çox vacibdir.

Təşkilatın məlumat aktivlərinin idarə edilməsi və nəzarəti məlumatların idarə edilməsi adlanır. Bu, məlumatların təhlükəsiz, əlçatan və faydalı olmasına zəmanət vermək məqsədi ilə məlumatların idarə edilməsi, məlumatların keyfiyyəti, qaydalar, prosedurlar və standartlar kimi məlumatların idarə edilməsinin bir çox aspektlərini əhatə edən hərtərəfli strategiyadır. Aşağıdakılar məlumat idarəçiliyinin əsas elementləridir:

Verilənlərin Keyfiyyəti

Verilənlərin ömrü boyu etibarlılığını, ardıcıllığını və düzgünlüyünü təmin etmək məlumat keyfiyyətini əsaslandırır. Məlumatların bütövlüyünü qorumaq üçün prosedurlar və protokollar cəlb olunur.

Məlumat Təhlükəsizliyi və Uyğunluq

Məlumatların arzuolunmaz girişdən qorunması üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülərkən müvafiq qayda və qaydalara əməl olunmasını təmin etmək.

Məlumatların İdarə Edilməsi üçün Standartlar və Siyasətlər

Məlumatların toplanması, saxlanması, paylaşılması və əldə edilməsi üçün prosedurların və təlimatların aydın şəkildə müəyyən edilməsi.

Data Stewardship

Müəyyən məlumat aktivlərinə nəzarət etmək və idarəetmə qaydalarına riayət olunmasını təmin etmək üçün şəxsləri təyin etmək məlumat idarəçiliyi adlanır.

Məlumatın həyat dövrünün idarə olunması

Məlumatın yaradıldığı və ilk dəfə saxlandığı andan köhnəlmiş hesab edilən və silindiyi vaxta qədər axınına nəzarət.

Metadata idarə olunması

Məlumatların kontekstini, təşkilini və istifadəsini başa düşmək üçün zəruri olan məlumatlar haqqında məlumat metadata idarəsi vasitəsilə saxlanılır.

Məlumat inteqrasiyası və qarşılıqlı fəaliyyət

Məlumat sistemləri arasında əlaqəni asanlaşdırmaq və təşkilatlararası məlumat inteqrasiyasını təmin etmək məlumat inteqrasiyası və qarşılıqlı fəaliyyətin iki əsas komponentidir.

Məlumat İstifadəsi və Hesabatlılıq

Şirkət daxilində məlumatların təqdim edilməsi və istifadəsi üçün siyasətlərin təyin edilməsi məlumata əsaslanan seçimlərin cari, dəqiq məlumatla dəstəklənməsinə zəmanət verməyə kömək edəcək.